Dziedziczenie ustawowe

O dziedziczeniu ustawowym mówimy, gdy spadkodawca nie stworzył testamentu albo zawarł w nim osoby, które spadkobiercami być nie mogą. Krąg osób powołanych do dziedziczenia określają przepisy kodeksu cywilnego.

Kolejność dziedziczenia

Kodeks cywilny dzieli spadkobierców na kolejne grupy. Dopiero wówczas gdy nie ma spadkobierców należących do grupy mającej pierwszeństwo, mogą dziedziczyć spadkobiercy należący do kolejnej grupy

  1. DZIECI I MAŁŻONEK

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, którzy dziedziczą w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być nigdy mniejsza niż 1/4  całości spadku.

Jeżeli jednak dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, to  jego udział spadkowy, przypada jego dzieciom w częściach równych.

Należy jednak pamiętać o tym, że małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli pozostaje w separacji, albo jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

  1. MAŁŻONEK I RODZICE

Jeżeli spadkodawca nie pozostawił zstępnych (np. dzieci albo wnuków) wówczas do dziedziczenia dochodzi druga grupa spadkobierców. Należą do niej: małżonek i rodzice spadkodawcy.

Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi 1/4 całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi 1/2 spadku.

Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci ani małżonka to jego spadek w równych częściach dziedziczą jego rodzice. Jeżeli jednak jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku to udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Natomiast w sytuacji, gdy którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym (dzieci albo wnuki).

Udział małżonka, który dziedziczy razem z rodzicami i rodzeństwem wynosi 1/2 całości spadku. Natomiast w przypadku braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

  1. DZIADKOWIE

W przypadku braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, którzy dziedziczą w częściach równych.

Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku to udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. W braku zaś zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

  1. PASIERB

W przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada pasierbom, o ile w dacie śmierci spadkodawcy nie żyło żadne z ich rodziców.

  1. GMINA OSTATNIEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA I SKARB PAŃSTWA

W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.

Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Roszczeniom wynikającym z prawa spadkowego nierzadko towarzyszą spory i inne problemy. Rzetelne wsparcie prawne, jakie oferuje Kancelaria, sprawia, że nabywanie spadku poprzez dziedziczenie ustawowe może odbywać się bez przeszkód.

Z uwagi na to, że w naszym kraju nie ma jeszcze powszechnego zwyczaju pozostawiania testamentu a wiele osób nie wie nawet, jak taki dokument skutecznie sporządzać, dziedziczenie ustawowe ma w tej sytuacji zastosowanie nader często.

Kancelaria prowadzi postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, poprzez sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Dodatkowo ustala krąg spadkobierców i stwierdza, czy spadkodawca nie stworzył przed śmiercią testamentu. Kancelaria świadczy zatem  kompleksową obsługę każdego postępowania spadkowego.

Szukasz pomocy prawnej?
kancelaria@jkklaw.pl
·   Pon – Pt 08:00-18:00
Zadzwoń