Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, w tym udziela porad prawnych oraz reprezentuje Klientów przed sądami. Z uwagi na to, że sprawy spadkowe należą do tych, które budzą największe emocje i dlatego nierzadko ich rozstrzygnięcie zajmuje wiele miesięcy, Kancelaria podchodzi do każdej sprawy indywidualnie. 

Kancelaria zajmuje się także prowadzeniem sprawy spadkowych obywateli polskich przebywających za granicą oraz cudzoziemców. 

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, który reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. 

Dziedziczenie 

Jedną z najważniejszych instytucji prawa spadkowego jest dziedziczenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozróżniamy dziedziczenie testamentowe oraz ustawowe. 

Kancelaria zajmuje się wszystkimi sprawami spadkowymi związanymi zarówno z dziedziczeniem testamentowym jak i ustawowym. Udziela odpowiednich wskazówek niezbędnych do złożenia stosownego wniosku w Sądzie. Kancelaria jest w stanie zgromadzić wszystkie potrzebne informacje w celu ustalenia kręgu uprawnionych do nabycia spadku a następnie przeprowadzić właściwe postępowanie spadkowe. 

Stwierdzenie nabycia spadku

Niezależnie od tego, czy dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu, czy przepisów prawa, rozpoczyna je tzw. stwierdzenie nabycia spadku. Można je uzyskać w drodze postępowania sądowego lub sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza.

Zgodnie z kodeksem cywilnym stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Ograniczenie to dotyczy jednak jedynie możliwości wydania stosownego postanowienia przez sąd i nie ma przeszkód żeby stosowny wniosek złożyć wcześniej.

Kodeks cywilne bardzo szeroko określa krąg osób mogących wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku, wskazując, że może to być „każdy kto ma w tym interes” (art. 1025 par. 1 KC). Oznacza to, że z wnioskiem wystąpić mogą wszystkie osoby zainteresowane wywołaniem skutków prawnych jakie wiążą się z wydaniem postanowienia przez sąd. Osobami zainteresowanymi są oczywiście spadkobiercy, ale oprócz nich wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zainteresowani są także zapisobiercy, uprawnieni do zachowku czy też wierzyciele spadkodawcy albo spadkobiercy.

Podczas postępowania o nabycie spadku sąd stwierdza jedynie, kto z rodziny lub spadkobierców testamentowych odziedziczył majątek i w jakim ułamku. Nie zapadają żadne ustalenia, co do tego co wchodzi w skład spadku i który ze spadkobierców otrzymuje poszczególne nieruchomości oraz rzeczy należące do spadkodawcy. Te zagadnienia są przedmiotem kolejnego etapu postępowania spadkowego, czyli działu spadku.

Kancelaria oferuje swoim Klientom kompleksowe przygotowanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku a także postępowania związane z uchyleniem się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Ponadto Kancelaria zajmuje się także postępowaniem związanym z podważeniem testamentu. 

Zachowek

Zdarzają się sytuacje, że spadkodawca pomija w testamencie najbliższą rodziną, zapisując cały swój majątek dalszym krewnym lub wręcz osobom trzecim. W takiej sytuacji członkom najbliższej rodziny przysługuje w stosunku do spadkobiercy roszczenie o wypłatę tzw. zachowku.

Do żądania zachowku uprawnieni są dzieci spadkodawcy, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy (gdyby nie było testamentu) byliby powołani do spadku z ustawy.

Spadkodawca może w testamencie pozbawić swoich najbliższych prawa do zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku:

  1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Kancelaria w ramach świadczonych usług również oferuje kompleksowe przygotowanie pozwu do sądu o zapłatę zachowku oraz reprezentację w postępowaniu sądowym. 

 

Szukasz pomocy prawnej?
kancelaria@jkklaw.pl
·   Pon – Pt 08:00-18:00
Zadzwoń