Rozwód

Decyzja o rozwodzie jest bardzo często jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu jaką muszą podjąć małżonkowie, zwłaszcza w sytuacji gdy posiadają małoletnie dzieci.

Niestety ale w naszym systemie prawnym aby zakończyć formalnie małżeństwo nie można podpisać stosownej umowy, czy też złożyć oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Do tego potrzebne jest zainicjowanie postępowania sądowego poprzez złożenie pozwu o rozwód. Dlatego też bardzo istotne jest aby już na początku sam pozew o rozwód zawierał odpowiednie żądania oraz zabezpieczenia na czas trwania postępowania.

Oczywiście nie ma uniwersalnych spraw rozwodowych, ponieważ każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Z uwagi na to, że sprawa rozwodowa prawie zawsze wiąże się z ogromną ilością stresów oraz emocji, co ma duży wpływ na brak obiektywizmu stron oraz możliwości podjęcia wspólnie dobrych i ważnych decyzji, racjonalne podejście w tej sytuacji profesjonalnego pełnomocnika jest bardzo ważne.

Kancelaria posiadając bardzo bogate doświadczenie w ramach specjalizacji prawem rodzinnym, oferuje przygotowanie w sposób kompleksowy całej odpowiedniej dokumentacji związanej z postępowaniem rozwodowym, pomoc w podjęciu właściwych decyzji a także reprezentację strony w rozprawach sądowych.

Sprawę o rozwód może założyć każdy z małżonków, natomiast dobrze sporządzony pozew może pozwolić na zakończenie sprawy już na pierwszym posiedzeniu. Jest to kwestia odpowiedniej argumentacji oraz rozsądnego podejścia do faktu rozwodu zarówno przez strony jak i przez pełnomocników.

Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza ustanie pomiędzy małżonkami więzi jakie powinno charakteryzować typowe normalnie funkcjonujące małżeństwo. Oznacza to zerwanie więzi w wymiarze:

– duchowym,

– gospodarczym,

– fizycznym.

Trwałość rozkładu oznacza jego nieodwracalność, a co za tym idzie brak nadziei i szans na jej odbudowanie przez małżonków.

Są jednak przypadki, gdy sąd może nie orzec rozwodu jeżeli uzna, że byłby on niedopuszczalny z uwagi na to, że mogłoby na nim ucierpieć dobro małoletnich dzieci lub gdy jego orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

WINA

Rozwód może być orzeczony bez ustalania przez sąd kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego lub z ustaleniem takiej przyczyny. Sąd jednak będzie ustalał przyczynę tylko i wyłącznie w sytuacji gdy z takim żądaniem wystąpi chociażby jeden z małżonków.

WŁADZA RODZCIELSKA

W przypadku gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd ma obowiązek w wyroku rozwodowym orzec o tym komu przysługuje władza rodzicielska a także kto ponosi koszty utrzymania i wychowania małoletnich wraz z ustaleniem ich wysokości. Dodatkowo sąd może orzec o kontaktach rodzica z dzieckiem, pod którego opieką na co dzień dziecko nie przebywa.

SPOSÓB KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, to sąd w wyroku może także orzec o tym w jaki sposób ma nastąpić korzystanie z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.  Co więcej w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd także może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

PODZIAŁ MAJĄTKU

Na ogół, sąd prowadząc postępowanie rozwodowe, nie zajmuje się podziałem majątku tych małżonków. W takiej sytuacji po orzeczonym rozwodzie należy złożyć odrębny wniosek do Sądu Rejonowego o podział majątku. Jednakże w wyjątkowych przypadkach, sąd orzekający rozwód może dokonać podziału majątku wspólnego, w sytuacji gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowodowuje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Zazwyczaj dotyczy to sytuacji gdy małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału ich wspólnego majątku.  

Nie ulega wątpliwości, że sprawy związane z postępowaniem rozwodowym wzbudzają bardzo wiele emocji i są niełatwym doświadczeniem w życiu, dlatego też Kancelaria stara się przeprowadzić klientów przez całą procedurę związaną z postępowaniem rozwodowym tak, aby finalny werdykt był dla nich możliwie najbardziej korzystny.

Adwokat rozwód Koszalin
kancelaria@jkklaw.pl
·   Pon – Pt 08:00-17:00