Zasady rozliczeń

Wynagrodzenie za zlecone Kancelarii usługi uzależnione jest w szczególności od nakładu pracy niezbędnej do realizacji zlecenia, miejsca wykonania zlecenia, stopnia trudności oraz złożoności sprawy. Z uwagi na powyższe, szczegółowe oszacowanie wynagrodzenia może nastąpić dopiero po bliższym zapoznaniu się z konkretną sprawą.

W zależności od preferencji Klienta oraz rodzaju świadczonej usługi prawnej Kancelaria proponuje następujące warianty rozliczeń:

RYCZAŁTOWE

Klient ustala z Kancelarią z góry określone wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy lub spraw. Sposób ten stosowany jest zarówno przy jednorazowych poradach prawnych jak również w sprawach wymagających reprezentacji sądowej, a także przy stałej obsłudze prawnej. Zaletą tego sposobu jest to, iż klient z góry zna wysokość wynagrodzenia Kancelarii, które pozostaje niezmienne w trakcie trwania całego zlecenia.

MIESZANE

Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia mieszanego, w którym występują elementy dwóch powyższych. Stosowane jest ono najczęściej przy stałej obsłudze prawnej lub też w sprawach szczególnie skomplikowanych. Wówczas to klient płaci wynagrodzenie ryczałtowe, w ramach którego Kancelaria świadczy na jego rzecz usługi w określonym limicie godzinowym (najczęściej określonym miesięcznie). Po jego przekroczeniu zaczyna obowiązywać stawka godzinowa. Metoda ta służy przede wszystkim optymalizacji kosztów stałej obsługi prawnej (wówczas następuje obniżenie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego) i sprawdza się lepiej u klientów, którzy dość dobrze znają swoje zapotrzebowanie na usługi prawne.

GODZINOWE

Klient ustala z Kancelarią określoną stawkę godzinową za każdą rozpoczętą godzinę prowadzenia danej sprawy lub spraw. Sposób ten stosowany jest zwykle w sprawach, w których klient korzysta ze wsparcia Kancelarii podczas negocjacji lub też gdy zainteresowany jest jedynie okazjonalną pomocą Kancelarii przy większym przedsięwzięciu, które prowadzi samodzielnie. Zalety tego rodzaju rozliczenia ujawniają się szczególnie w sytuacji, gdy klient ma nieregularne i trudne do przewidzenia co do ilości zapotrzebowanie na usługi prawne Kancelarii.

Koszt udzielenia jednorazowej porady prawnej jest ustalany z góry, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Jednakże w przypadku, gdy w następstwie porady prawnej klient zleca Kancelarii prowadzenie danej sprawy przed sądem, to nie ponosi on kosztów porady prawnej związanej z tą sprawą.
Szukasz pomocy prawnej?
kancelaria@jkklaw.pl
·   Pon – Pt 08:00-18:00
Zadzwoń