Justyna Koleśnik-Kijewska KANCELARIA RADCY PRAWNEGO SKONTAKTUJ SIĘ

DOŚWIADCZENIE

Od 2016 roku znajduje się na liście radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

Cel

Celem kancelarii jest zapewnienie szybkiej, profesjonalnej ale przede wszystkim skutecznej pomocy prawnej dla Klienta

Zakres

Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całej Polski. Swoje stałe siedziby posiada w Koszalinie i Gdańsku.

RADCA PRAWY KOSZALIN

Radca prawny Justyna Koleśnik-Kijewska w 2011 roku ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. W 2013 rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie, którą zakończyła w 2015 roku. W 2016 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, który zdała z wynikiem pozytywnym i w czerwcu 2016 roku została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie uzyskując w ten sposób tytuł zawodowy radcy prawnego.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie następujących dziedzin prawa w szczególności w zakresie niżej wymienionych czynności:

Obszar działalności kancelarii

W ramach prawa cywilnego przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy, dochodzimy odszkodowań i zadośćuczynienia...
Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego. Pomagamy przy rozwodach, sprawach alimentacyjnych czy podziale majątku wspólnego.
Kompleksowa obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa pracy, – sporządzanie i opiniowanie umów o pracę i inne
Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, w tym m.in. rejestracja i przekształcanie spółek, udział w negocjacjach handlowych i inne
Pomoc w przygotowaniu testamentu, stwierdzenie nabycia spadku i inne
Pomoc prawna przy sporządzaniu skarg na decyzję, opracowywanie pism, wniosków lub zgłoszeń urzędowych
Szukasz pomocy prawnej?
kancelaria@jkklaw.pl
·   Pon – Pt 08:00-18:00

Poradnik

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa COVID-19 Poniżej przedstawiane są na bieżąco propozycje pomocy jakie oferuje rząd dla przedsiębiorców.   JEDNOOSOBOWA...

PRZEDAWNIENIE – nowe terminy

Terminy przedawnienia wyznaczają granice czasowe, w ciągu których możemy dochodzić realizacji roszczenia od naszego kontrahenta, np. zapłaty długu. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik bez żadnych konsekwencji może uchylić się od zapłaty lub wykonania innego zobowiązania....
Zadzwoń