Prawo cywilne

– przygotowywanie i opiniowanie różnego rodzaju umów,
– negocjowanie umów,
– dochodzenie odszkodowań (komunikacyjnych, osobowych, majątkowych)
– zadośćuczynienie,
– sprawy wieczystoksięgowe,
– prowadzenie postępowań w zakresie ochrony dóbr osobistych,
– roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
– wszelkie roszczenia konsumenckie (niedozwolone klauzule w umowach, niezgodności towaru z informacjami  podanymi w umowie,  umowy zawierane przez Internet),
– prowadzenie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (zasiedzenie, uwłaszczenie,  ochrona własności, podział majątku, itp.),
– roszczenia o zapłatę oraz zwrot pieniędzy,
– windykacja należności na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, kierowanie do  dłużników wezwań do zapłaty,
– doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego

Szukasz pomocy prawnej?
kancelaria@jkklaw.pl
·   Pon – Pt 08:00-18:00
Zadzwoń